Administrator i Përgjithshëm

Adresa:
Rruga “Mihal Duri”,
Nr. 2/1
Tirana
Albania

Email: gm@hotelcalifornia-al.com

Hotel California Resort

Adresa:
Hotel California Resort
Mali i Robit
Kavaje

 

Telefon:
+ 35568 20 17006
+ 35569 26 10303

Email:
reception.californiaresort@hotelcalifornia-al.com
reservation.californiaresort@hotelcalifornia-al.com

Hotel California Tirana

Adresa:
Rruga “Mihal Duri”,
Nr. 2/1
Tirana
Albania

 

Telefon dhe Fax:
+ 355 42 253191
+355 42 253192

 

Email:
reception.california@hotelcalifornia-al.com
reservation.california@hotelcalifornia-al.com